Avatar
دکتر مجید شاه پسندزاده (دانشیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي علوم زمين
 • رشته: زمین شناسی _ زمین ساخت و ژئودینامیک
 • شماره اتاق:
 • تلفن : 09134415702
 • ایمیل: m.shahpasandzadeh [AT] kgut.ac.ir
 • رزومه: انگلیسی
 • وب سایت:
 

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است