Avatar
دکتر مجید شاه پسندزاده (دانشیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: زمین شناسی _ زمین ساخت و ژئودینامیک
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09134415702
  • ایمیل: m.shahpasandzadeh [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت: