Avatar
دکتر سينا مديري (استادیار )
دانشكده شيمي و مهندسي شيمي / گروه آموزشي مهندسي پليمر
  • رشته: مهندسی پلیمر _ صنایع رنگ
  • شماره اتاق: 3251
  • تلفن : 03433776611
  • ایمیل: s.modiri [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*