نمای بخشی از محوطه دانشگاه

Slide thumbnail

سالن 300 نفره ، مرکز همایش های دانشگاه

نیروگاه 10 کیلوواتی فتو ولتاییک

سالن 800 نفره مرکز همایش های دانشگاه

صفحه اصلي > رئیس پژوهشگاه 
رئیس پژوهشگاه
 

مسعود ترکزاده ماهانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

m.torkzadeh@kgut.ac.ir

اطلاعیه ها (بایگانی)