دکتر سيدمحمدحجت محمدي

(استادیار )

پژوهشكده انرژي/گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

  • رشته: مهندسی مکانیک _ تبدیل انرژی
  • تلفن : 09133411336
  • ایمیل: smh.mohammadi [AT] kgut.ac.ir
 
 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)