کارگاه ها

  • کارگاه مدیریت مصرف برق صنایع و اجرای آزمایشی آن برای یک واحد صنعتی نمونه در سطح منطقه جنوب شرق کشور
  • کارگاه انرژی های تجدید پذیر
  • کارگاه آموزشی نرم افزار windpro
  • کارگاه آموزشی نرم افزار Trnsys
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی windpro

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)