همایشها:

سمینار سیستم های تولید همزمان حرارت و الکتریسیته" (CHP) با حضور یک شرکت فرانسوی   

دی ماه ۱۳۸۹

سمینار انرژی های تجدید پذیر با حضور یکی از اساتید دانشگاه British Colombia

مهر ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک

۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

۲۱و ۲۲ تیرماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

تیرماه ۱۳۹۲

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

۴و۵ تیرماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

اسفند ماه۱۳۹۵اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)