Avatar
دکتر محمدرضا رضایی راینی نژاد (دانشیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي مهندسي هسته اي
  • رشته: فیزیک هسته ای _ Nuclear
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: mr.rezaie [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت: