Avatar
دکتر حسن مطلبي (استادیار )
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • رشته: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار _ نرم افزار
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: hmotalleby [AT] yahoo.com
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت: