Avatar
دکتر عليرضا گودرزي (دانشیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: لرزه شناسی _
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: a.goudarzi [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*