١٤٠٠/١١/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤٠٠/١٠/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٦/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٣/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی آزاداندیشی " اقتصاد و فرهنگ صد ساله ایران" در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزارشد
در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری کرسی آزاد اندیشی با موضوع "اقتصاد و فرهنگ صد ساله ایران" در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته برگزارشد.
 ١٣٩٦/٠٧/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس کتابخانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته:
رییس کتابخانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان از وجود21 هزار و 535 جلد کتاب در کتابخانه این دانشگاه خبر داد که 15 هزار و 415جلد از آنها بروز و لاتین است.
 ١٣٩٦/٠٧/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی خبرداد:
برگزاری کارگاه آموزشی"نقش واحد تحقیق و توسعه" در توسعه صنایع
دکتر مسعود ترکزاده ماهانی گفت: کارگاه آموزشی نقش "واحد تحقیق و توسعه" در توسعه صنایع توسط واحد ارتباط با صنعت دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در کلینیک آموزش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برگزارشد.
 ١٣٩٦/٠٧/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>