به منظور شناخت دقیق محدودیتها، موانع و امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی در کشور، ضروری است، میزان بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود انرژی و روند تبدیل این انرژی‌ها در کشور به روش علمی و دقیق محاسبه و ارزیابی گردد. لذا با چنین نگرشی گروه پژوهش تبدیل انرژی شروع به فعالیت کرده است.

اهداف و زمینه های فعالیت
• استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک به منظور کمک به حفظ محیط زیست و آلودگی کمتر
• کمک به تأمین انرژی حرارتی و الکتریکی از طریق استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر خصوصاً برای مراکز دور از دسترس شبکه تامین منابع انرژی
• پتانسیل سنجی منابع انرژی تجدیدپذیر با شیوه های نوین و قابلیت اعتماد بالا
• احداث پارک انرژی شامل مجمو عه ای از پایلوت های کاربرد انرژی های تجدیدپذیر شامل نیروگاه های خورشیدی و بادی، ساختمان و ... .
• بررسی و مطالعه استفاده از سوخت های جایگزین زیستی و احداث آزمایشگاه های بیو انرژی، سوخت و احتراق و موتور
• بکارگیری سیستم های پیشرفته تبدیل انرژی از جمله سیستم های هیبرید، موتور استرلینگ، سیستم تولید پراکنده و تولید همزمان حرارت، برودت و الکتریسیته
• احداث آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان آزمایشگاه مرجع منطقه ای
• مدلسازی و بهینه سازی احتراق در موتورهای احتراق داخلی، کوره های صنعتی، بویلرها و مشعل ها