طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر الهام رضوان نژاد به سمت " سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر الهام رضوان نژاد را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي" منصوب کرد
 ١٤٠٠/٠٧/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حامد عامري به سمت " سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حامد عامري را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي " منصوب کرد
 ١٤٠٠/٠٤/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حكيمه علومي به سمت "سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حكيمه علومي را به سمت" سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه منصوب کرد
 ١٤٠٠/٠٣/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر سید مظفر منصوری به سمت " سرپرست معاونت پژوهشكده علوم محيطي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر سید مظفر منصوری را به سمت" سرپرست معاونت پژوهشكده علوم محيطي " منصوب کرد
 ١٤٠٠/٠٢/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر آزيتا خسروان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي مواد نو "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر آزيتا خسروان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي مواد نو " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مجيد لطفعليان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي فلزات "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر مجيد لطفعليان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي فلزات" منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علیرضا گنجویی به سمت " سرپرست گروه پژوهشي ليزر "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغیدکتر علیرضا گنجویی را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي ليزر" منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حسین امیری به سمت سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حسین امیری را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مسعود ايرانمنش به سمت " سرپرست پژوهشكده انرژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مسعود ايرانمنش را به سمت" سرپرست پژوهشكده انرژي " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٠/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر اسدالله حسنخاني به سمت سرپرست پژوهشكده مواد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر اسدالله حسنخاني را به سمت" سرپرست پژوهشكده مواد " منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٩/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>