طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر آزيتا خسروان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي مواد نو "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر آزيتا خسروان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي مواد نو " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مجيد لطفعليان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي فلزات "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر مجيد لطفعليان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي فلزات" منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علیرضا گنجویی به سمت " سرپرست گروه پژوهشي ليزر "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغیدکتر علیرضا گنجویی را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي ليزر" منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حسین امیری به سمت سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حسین امیری را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٢/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مسعود ايرانمنش به سمت " سرپرست پژوهشكده انرژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مسعود ايرانمنش را به سمت" سرپرست پژوهشكده انرژي " منصوب کرد
 ١٣٩٩/١٠/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر اسدالله حسنخاني به سمت سرپرست پژوهشكده مواد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر اسدالله حسنخاني را به سمت" سرپرست پژوهشكده مواد " منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٩/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محبوب صفاری به سمت سرپرست گروه پژوهشي محيط زيست
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محبوب صفاری را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي محيط زيست " منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٩/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر رضا عرب آبادي به سمت سرپرست گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر رضا عرب آبادي را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي " منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٨/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محسن شيخ حسيني به سمت سرپرست گروه پژوهشي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محسن شيخ حسيني را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي كامپيوتر و فناوري اطلاعات" منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٨/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر حمید رضا ناجی به سمت عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حمید رضا ناجی را به سمت " عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري " منصوب کرد
 ١٣٩٩/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>