دکتر علیرضا عسکرزاده

      

استادیار

       زمینه پژوهشی: بهينه سازي سيستم هاي قدرت، انرژي هاي تجديدپذير، رايانش نرم

       پست الکترونیک:a.askarzadeh@kgut.ac.ir        تلفن تماس: 33778507-034


اطلاعیه ها (بایگانی)