مسئول بسیج اساتید

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

عکس
سید روح اله ثمره هاشمی
03431623338

مسئول بسیج دانشجویی

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

عکس

محمد نصیر رستمی راوری

03433778516

 

 اهداف و شرح وظایف

  1. ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی
  2. تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری
  3. تقویت روحیه همیاری و مسئولیت پذیری
  4. ایجاد آمادگی دفاعی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)