از آنجا كه آموزش يك فرايند مستمر بوده كميت و كيفيت آن بستر لازم را در توسعه همه جانبه كشور فراهم مي­ آورد. حصول اطمينان از كميت و تنوع مواد درسي و كيفيت ارائه آنها با توجه به نياز علمي- صنعتي ضروري است. هدف اصلی ارزيابي، تقويت فعاليت­ ها و روش­ های اثر بخش و تضعيف يا حذف فعاليت­ ها و روش­ های بی تاثير يا نامطلوب است. فرايند ارزيابی استاد، فرايندی است که در طی آن با جمع­ آوري اطلاعات و با بررسی عملکردهای گوناگون اساتيد، درباره کفايت و شايستگی آنان قضاوت می­شود و در عين حال تصميم لازم در مورد اقداماتی که می­تواند به افزايش شايستگي ايشان و بهبود يادگيری فراگيران کمک کند، اتخاذ می­ گردد. استفاده از ارزيابي کارامدترين روش جهت بهبود کيفيت آموزشی است. روش­ های جاري ارزيابی اساتيد شامل ارزيابی توسط مسئولين، همکاران، دانشجويان، خودارزيابی و استفاده از ميزان يادگيری دانشجويان می‌باشد که از ميان روش­ های ذکر شده ارزيابي هيئت علمی توسط دانشجويان از رايج­ترين روش­ های مورد استفاده است. روش ­های ذکر شده هر کدام جنبه­ های خاصی از کار استاد را ارزيابی می­ کنند و هيچ يک به تنهايی نمي­ توانند بيانگر کيفيت واقعی کار اساتيد باشند؛ بنابراين برای اينکه ارزيابی جامع و سالمتری از کار اساتيد به دست آيد، بايد از همه منابع اطلاعاتی موجود داده­ هاي لازم را بدست آورد و قضاوت نهايی را بر اساس ترکيبی از آنها انجام داد.

در حال حاضر نظرسنجي دانشجويي در مهلت اعلام شده با مراجعه به سایت گلستان به صورت ترمي و در پايان هر نيمسال تحصيلي از مجموعه دروس ارائه شده در هر گروه و دانشكده به عمل مي­ آيد و با توجه به سوالات طرح شده كه داراي ارزش­هاي متفاوت نيز مي باشند، نمره ­ی ارزیابی درس ارائه شده توسط اساتيد محترم تعيين می­ شود. پس از ارسال نمرات پایان ­ترم دانشجویان به آموزش و تایید آن توسط دانشگاه، اساتيد می­ توانند نتيجه ارزشيابی خود را از طريق سايت گلستان، و بدون درخواست کتبی از اين دفتر رويت نمايند.  گزارش نتایج ارزیابی همه­ ی اعضای محترم هیئت علمی، پس از بررسی و جمع­ بندی در دفتر نظارت و ارزیابی به عنوان يكي از ابزارهاي ارزيابي كيفي آموزشي به معاونت محترم آموزشی و در صورت لزوم دانشکده­­ های مربوطه  اعلام می­ گردد.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)