یکی از الگوهای رایج در ارزیابی نظام­های دانشگاهی، ارزیابی درونی یا خودارزیابی است که توسط مجموع کادر هیأت علمی واحد دانشگاهی تحقق می­یابد. نتایج ارزیابی درونی، وضعیت و کیفیت فعالیت­های آموزشی مراکز آموزش­عالی را روشن کرده و بستر لازم را برای تعیین اهداف، استراتژی­ها و برنامه های عملیاتی فراهم می­آورد.

 آیین نامه "ارزیابی درونی در گروه­ های آموزشی دانشگاه­ ها و گروه ­های پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ار.د.گ)" در مورخ 5/5/1382توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده و از زمان ابلاغ آئین نامه لازم الاجرا می باشد. برای مشاهده آئین نامه روی فایل زیر کلیک کنید.

 

کاربرگ­های ارزیابی درونی


اطلاعیه ها (بایگانی)