تماس با ما:

آدرس: کرمان - انتهای بزرگراه هفت باغ علوی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - ساختمان همایش ها - گروه آموزش های آزاد و مجازی

کدپستی: 7631818356   صندوق پستی: 117-76315

تلفن: 3-03433776611 داخلی 275

تلفاکس: 03433778503

پست الکترونیک: ovt@kgut.ac.ir