ارتقاءرتبۀ 2 نفرازاعضای هیئت‌علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته به دانشیاری
ارتقاءرتبۀ 2 نفرازاعضای هیئت‌علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته به دانشیاری
 پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی ازسوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر فرشاد همايي به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك"
 پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی ازسوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مهدي تاج الديني به سمت " سرپرست گروه آموزشي فوتونيك"
 پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی ازسوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكترمحبوبه افضلی به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات"
 پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر آزاده حبيبي به سمت سرپرست "گروه پژوهشي تنوع زيستي" منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، خانم دكتر آزاده حبيبي را به سمت سرپرست گروه پژوهشي تنوع زيستي منصوب کرد.
 جمعه ٢٠ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
دكتر احسان سليماني نسب به عنوان سرپرست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه منصوب شد.
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛ دكتر احسان سليماني نسب به عنوان سرپرست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه منصوب شد.
 سه شنبه ١٧ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
دکتر روح الامين زينلي داورانی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛ دکتر روح الامين زينلي داورانی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.
 سه شنبه ١٧ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
خانم "حمیده زندی گوهرریزی" به سمت سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب شد.
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛ خانم "حمیده زندی گوهرریزی" به سمت سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب شد.
 سه شنبه ١٧ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس عباس طهمورسی به عنوان سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته منصوب شد
با ابلاغ دکتر محبی رئیس دانشگاه"مالک نیکویی" به سمت "سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني" دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته منصوب شد
 سه شنبه ٣ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با صدور ابلاغ از سوی دکتر محبی رئیس دانشگاه؛
آقای مالک نیکویی به عنوان سرپرست روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته منصوب شد
با ابلاغ دکتر محبی رئیس دانشگاه"مالک نیکویی" به سمت سرپرست روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته منصوب شد
 سه شنبه ٣ بهمن ١٤٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>