شرح وظایف مدير برنامه، بودجه و تشكيلات


-         انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه با هماهنگی معاونت اجرایی و پشتیبانی

-         همکاری با مدیران و روسای واحد ها در امر تهیه و تنظیم بودجه و جمع­ آوری بودجه ­های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه­ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

-         تلفیق و تنظیم بودجه­های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی

-         ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها ( در صورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها و دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

-         نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه­ای بر حسب فعالیت و برنامه­های اجرایی مرکز و نظارت بر اجرای بودجه واحدها

-         بررسی و مبادله موافقت­نامه­های مربوط به فعالیت­های جاری و عمرانی

-         مطالعه­ و بررسی­مداوم ­وظایف ­سازمانی ­مرکز و واحدها و چگونگی­گردش­کار در آنها با توجه­ به­برنامه ­توسعه

-         انجام بررسی­های سازمانی به منظور برنامه­­ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری مدیریت امور اداری

-         تهیه و تنظیم ساختار سازمانی (نمودار سازمانی، شرح وظایف و پستهای سازمانی) و متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط

-         برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات

-         تهیه ­و تنظیم ­آمارهای ­لازم­ درباره ­فعالیتها، نیروها و عوامل ­موجود در واحدهای ­تابعه (پرسنلی­و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت

-         شرکت فعال در شوراها، کمیته­ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط

-         برنامه­ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره­وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

-         برنامه­ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه­سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و موردنیاز  جهت اجرای برنامه­های توسعه آموزش عالی

-         انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در مرکز

-         ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه­های تحول اداری و بهره­وری

-         اجرای برنامه­های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینارها و گردهمایی در ارتباط با تحول اداری و بهره­وری

-         انجام سایر امور محوله از طرف ریاست

 


اطلاعیه ها (بایگانی)