نحوه دریافت کارت شناساییی (دانشجویی)

پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام، بایستی، بلافاصله فرم درخواست به همراه کارت شناسایی خام را از مدير دانشجویی  تحویل گرفته و سپس به حراست دانشگاه جهت انجام مابقی مراحل صدور کارت شناسایی مراجعه شود.

نحوه ابطال كارت شناسايي

دانشجويان بايستي از طريق پيشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نموده و سپس براي انجام مراحل تسويه حساب به اداره حراست مراجعه نمايند.

مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی

درخواست كتبي صدور کارت المثنی 
پس از گذشت یک ماه ا زمفقود شدن کارت و پیدا نشدن آن کارت المثنی چاپ خواهد شد.

نكته: كارت شناسايي المثني پس از طي مراحل مربوطه تنها يك نوبت صادر خواهد شد. لذا در حفظ و نگهداري آن كوشا باشي.


اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)