پسا دکترا، شرکتی ، امریه، مراکز رشد

مدارک: فايل الكترونيكي: معرفي نامه كارگزيني، عكس پرسنلي، كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه

کارت مجوز ورود به آزمایشگاه  (برای دانشجویان سایر دانشگاهها)

مدارک: 

یک قطعه عکس، تصویر کارت ملی و تصویر کارت دانشجویی

تكميل فرم مربوطه در اداره حراست 

تذکر: در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.  

 

 

 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)