کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی  و فناوری پیشرفته - ساختمان مرکزی - دفتر برنامه بودجه و تشکیلات

تلفاکس: ۰۳۴۳۳۷۷۸۰۱2

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)