معرفی پژوهشکده: نظر به اهميت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در وجوه مختلف زندگی بشر، اين مهم در تاسيس مركز بين الملي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي مدنظر قرار گرفته است و پژوهشكده IT و كامپيوتر به عنوان یکی از واحد های تشکیلات تفصیلی دانشگاه در دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در مورخ 1387/05/11 مصوب گردیده است.

ساختار این پژوهشكده از سه گروه پژوهشی شامل گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات، گروه سیستم های مخابراتی و شبکه های هوشمند، و گروه علوم شناختی و پردازش هوشمند تشکیل شده است که موافقت نامه اصولی گروه پژوهشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اولین گروه های پژوهشی مرکز در سال 1385 از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اخذ شده است. لازم به ذکر است که به منظور دستيابي به اهداف دانشگاه در راستای توسعه و نهادینه كردن علوم و فناوری ‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حركت به سمت رفع نیازهای ملی و گسترش و تعمیق فعاليت‌ هاي پژوهشكده، اخذ موافقت نامه های راه‌اندازی دو گروه پژوهشی دیگر در دستور کار قرار دارد و اقدامات مربوطه به موازات در حال انجام می باشد.

اهداف و ماموریت ها:

  • توليد علم در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق اجرای طرح ‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در حوزه هاي مرتبط، و انتشار نتایج آن به صورت مقالات علمی، كتاب، بسته هاي نرم افزاري و نظایر آن
  • همكاري و مشاركت در انجام پژوهش های بین رشته ای با نهاد های آموزشي-پژوهشی مرتبط در داخل و خارج از كشور در قالب مقررات و ضوابط موجود
  • همكاري و مشاركت فعال و سازنده با صنايع و سازمان هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی اين واحدها و بسترسازي براي رفع آن ‌ها
  • ارائه خدمات مشاوره علمی و نظارت فنی به صنايع، سازمان ها و كليه دستگاه­هاي اجرايي مرتبط با حوزه‌ های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • برنامه‌ریزی و مشاركت در ارتقاي سطح توانمندي‌ هاي علمي، فني و مديريتي مديران و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ارائه كارگاه‌ ها و دوره‌ های آموزشی-پژوهشی
  • طراحي و راه انداري آزمايشگاه هاي تخصصي به منظور فراهم آوردن بستر لازم براي انجام پژوهش هاي تجربي و پياده سازي عملي محصولات پژوهشی و ارائه خدمات آزمایشگاهي به سازمان ها و صنايع متقاضي
  • برنامه ريزي در جهت راه ­انداري و ايجاد واحدهاي فناورمحور و دانش بنيان به منظور تجاری سازی محصولات پژوهشی، ايجاد اشتغال و توليد ثروت
  • برنامه‌ ریزی و مشاركت در برگزاری همایش‌ های علمی و تخصصی به منظور ارتقا سطح دانش و برقراري تعامل سازنده با دانشگاه ها و صنايع مرتبط
  • همكاري و مشاركت در راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های فناوری اطلاعات.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)