اين پژوهشکده در سال 1380 موافقت اصولي خود را از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دريافت نمود و در قالب سه گروه پژوهشي فلزات، سراميک و مواد نو با هدف فراهمسازي امکانات جهت انجام پروژههاي تحقيقاتي و تربيت نيروي متخصص و کارآمد و برقراري ارتباط علمي با ساير مراکز پژوهشي در راستاي اساسنامه پژوهشگاه تأسیس گرديد.

اهداف
فراهم‌سازی امکانات لازم و محيطي مناسب جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه متالورژي، سراميک، مواد نو، فرآوري مواد و ايجاد تکنولوژي جديد و پيشرفته در زمینه‌های مذکور.
ارتباط متقابل علمي و فني با صنايع به‌منظور ايجاد طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با مشکلات صنايع و رفع نياز آن‌ها.
تربيت محقق از طريق برگزاري دوره‌های آموزشي کارشناسي ارشد و دکتري.
ايجاد، انتقال و ارتقاء دانش فني از طريق برگزاري سمينارها و همایش‌های علمي تخصصي در سطوح ملي و بین‌المللی.
کمک در حل مشکلات صنايع فولاد با ارائه و يا همکاري در به‌کارگیری روش‌های نوين در توليد فولاد به‌عنوان مهم‌ترین فلز صنعتي با توجه به پتانسيل نيروي انساني کارآمد و تجهيزات مدرن.
برقراري ارتباط با مراکز پژوهشي، صنعتي، خدماتي و آموزشي براي شناسايي پتانسيلهاي پژوهشي توليد مواد نو و کاربرد اين مواد در جهت رفع نياز و مشکلات کشور.