در راستاي دستيابي به اهداف مركز در جهت توسعه علوم وفناوري در زمينه IT  فعاليت هاي اين گروه در دو حوزه پژوهش و آموزش در مقاطع تحصيلات تكميلي و اولويت بخشي به پژوهش در قالب محورهاي مختلف متمركز شده است.


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)