گروه تنوع زیستی با هدف مطالعه تاکسونومی، مولکولی، اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان و جانوران در سطح ملی و بین­المللی، فعالیت­های پژوهشی خود را از بدو تاسیس پژوهشگاه آغاز کرده است. این گروه از سال 1392 با ایجاد دوره کارشناسی­ارشد در رشته حشره­شناسی کشاورزی فعالیت­های آموزشی را نیز آغاز کرد.

اهداف گروه تنوع زیستی:

1-    شناسایی گونه­های جانوری و گیاهی در ایران و دنیا

2-    بررسی تنوع دورن¬گونه¬ای و بین­گونه­ای، به ویژه گونه¬های مهم در کشاورزی

3-    راه¬اندازی کلکسیون گیاهی و جانوری ایران.

4-    تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب، گزارش، مقالات و تصاویر) پیرامون گونه‏های جانوری و گیاهی ایران.

5-    توسعه روش¬های تشخیص گونه با استفاده از بارکدینگ  DNA      

6-    مطالعه روابط متقابل گونه‌های گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست

7-    بررسی اثر اختلالات ایجاد شده توسط انسانی بر تنوع زیستی و مدیریت آن.

8-    تهیه برنامه پیشگیری و مدیریت کنترل گونه¬های آفت مهم در کشاورزی

اولویت‌های پژوهشی گروه تنوع زیستی:

-       بررسی‌های سیستماتیکی موجودات شامل حشرات، کنه‌ها، مهره‌داران، بی‌مهرگان وگیاهان

-       مطالعات کنترل بیولوژیک و مدیریت حشرات و آفات