نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس (داخلی) پست الکترونیک  
 الهام سمیعی کارشناس آزمایشگاه
3294

   elham.samiei56@gmail.com

 


 سپیده یزدان‌پناه  کارشناس آزمایشگاه  3198   sepideh.yazdanpanah@gmail.com