محسن نمازی زادگان

کارشناسی مهندسی مواد- گرایش استخراج فلزات

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- گرایش سرامیک

زمینه کاری:

آنالیز مواد (XRD,XRF)

آزمون های خواص مکانیکی مواد

تجربه کاری: از 1380 تا کنون

مرتضی میرزائی

مهندسی مواد و متالورژی

سال شروع به کار: 1383

مسئولیت ها و زمینه کاری: آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی، آزمایشگاه ریخته گری و انجماد، آنالیز حرارتی و متالورژی پودر


حمیده قطبی راوندی

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد

سابقه اشتغال: از 1383 تا کنون

پست الكترونيكي: ghotbi.icst@gmail.com

آزمایشگاههای تحت نظارت: آزمایشگاه متالوگرافی و میکروسکوپ نوری بتول لشکری

سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی پژوهشکده مواد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

Email: lashkari_86@yahoo.com

شماره داخلی : 310نادر خیری

کارشناس اداری

کارشناس ارشد مدیرت EMBA

شماره داخلی    213

شماره فاکس    33778511