گروه مواد نو یکی از گروه های اصلی پژوهشکده مواد و متالورژی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته می باشد که هم زمان با تاسیس پژوهشکده مواد و متالورژی شروع به فعالیت نموده است.

اهداف گروه پژوهشی مواد نو به شرح زیر است:

1-    فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پرسنلی لازم برای انجام طرح های تحقیقاتی با توجه به اولویتهای تحقیقاتی گروه مواد نو

2-    برقراری ارتباط با صنعت و تعریف طرحهای تحقیقاتی مرتبط با مشکلات صنایع و رفع نیازهای آنها

3-    تربیت محقق و ارتقاء سطح علمی و تحقیقاتی دانشجویان با برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مناسب

4-    ایجاد، ارتقاء و انتقال دانش فنی با توجه به نیازهای جامعه

 و اولویتهای تحقیقاتی گروه مواد نو به شرح زیر می باشد.

1-   ساخت و بکارگیری آلیاژها، سرامیک ها،کامپوزیتها، نیمه هادیها و پلیمرهای جدید که دارای خواص بهبود یافته نسبت به مواد معمولی می باشند.

2-   شناسایی و آنالیز مواد و ترکیبات با ارزش در باطله های معدنی و منابع استان و راههای تبدیل آنها به محصولات جدید و تصفیه پسابها و فاضلابهای صنعتی به مواد مهندسی جدید با ارزش افزوده.

3-   سنتز و بکارگیری روشهای جدید در ساخت مواد آلی و معدنی برای کاربردهای خاص نظیر صنایع پزشکی و دارویی، کاتالیستها، حفاظت مواد و بیو مواد.

4-   سنتز و بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیبات آلی جدید جهت جلوگیری از خوردگی فلزات و آلیاژها در صنعت.