1. بررسي تاثير پارامترهاي اجرايي بر نحوه انجماد و توزيع دما در بلومهاي  فولادي با استفاده از شبيه سازي انجماد در فرايند ريخته گري پيوسته

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۲. بررسي تاثير عنصر ميکروآلياژي کروم بر توليد و خواص مکانيکي و حرارتي ترکيب بين فلزي نانو ساختار NiAl

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۳. ساخت فوم کامپوزيتي آلومينيوم- آلومينا با ساختار نانو به روش فضاساز و بررسي خواص فشاري

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۴. توسعه وبهبود نرم افزار شبيه سازي ريخته گري پيوسته بلومهاي فولادي

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۵. تولید  نانو ذرات اکسید روی از محلول سولفاته به روش تجزیه حرارتی

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۶. مطالعه رفتار خوردگی فولاد جوشکاری شده  APIX 70 در محلول شبیه سازی شده از خاک

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۷. سنتز و بررسی پوشش نانو اکسیدهای فلزی مخلوط Al/Mg/Ti به روش سل ژل روی زیر لایه آلومینیوم

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۸. اصلاح رفتار الکتریکی و خوردگی سیمهای آلومینیومی با استفاده از کنترل فرآیند انجماد

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۹. بررسی رفتار خوردگی آندهای فداشونده پایه آلومینیومی توسط فرایند انجماد اصلاح شده

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۱۰. ارائه روشی مناسب جهت استحصال آلومینا از رس­های آلومینوسیلیکاته

مجری: مجید لطفعلیان

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

11. بررسی رفتار سیلیس و کاهش اثرات منفی آن در فرآیند لیچینگ روی

مجری: مجید لطفعلیان

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۱2. بررسي ترموديناميکي احياي کانه‌هاي آهن

مجری: علیرضا محمودیان

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۱3. بررسی سینتیک و ترمودینامیک احیای رنیوم و تولید رنیوم فلزی از نمک های رنیوم

مجری: علیرضا محمودیان

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۱4. مطالعه خوردگی شیاری معکوس مس

مجری: علیرضا محمودیان

کارفرما: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 

۱5. بررسی ارتباط بین پارامترهای قالب با فاصله بازوهای ثانویه دندریتی در فرایند ریخته گری پیوسته

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران

 

۱6. رفع عيب ترک طولي منقطع روي محصولات تمام شده توليدي از بلوم

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: شرکت فولاد آلیاژی ایران

 

۱7. تولید ورق کامپوزیتی فوق ریز دانه و پر استحکام آلومینیوم-فولاد به روش نورد تجمعی و بررسی خواص مکانیکی و خوردگی آن

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران

 

۱8. تهیه بسته نرم افزاری ریخته گری پیوسته فولاد

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: شرکت فولاد آلیاژی ایران

 

۱9. بررسی رفتار خوردگی در سیستمهای کلرزنهای گازی و ارائه راهکار جهت جلوگیری از آن

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

 

20. بررسی تاثیر شرایط بهره بر داری و سایر عوامل بر تخریب و خوردگی قطعات مسیر داغ توربیمهای گازی نیروگاه کرمان

مجری: مصطفی علیزاده

کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

 

۲1. بازيابي هيدرومتالورژيکي و بيوهيدرومتالورژيکي مس از غبار کوره ذوب خاتون­آباد

مجری: مجید لطفعلیان

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 

۲2. طراحي و اصلاح فرايندهاي خوراك دهي و آبگيري كارخانه غبار مجتمع مس ميدوك

مجری: مجید لطفعلیان

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 

۲3. شبيه‌سازي بالانس جرم و انرژي کنورتر پيرس اسميت

مجری: علیرضا محمودیان

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 

۲4. بررسي سايش و خوردگي وت اسکرابرهاي کوره پخت گندله و ارائه راهکار جهت کاهش خوردگي

مجری: علیرضا محمودیان

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گلگهر