هدف اولیه این گروه مطالعه برروی انواع پیل های سوختی و کاربردهای آنها در سیستم های ترکیبی مختلف برای تامین انرژی الکتریکی و مطالعه بر روی روش های اقتصادی تبدیل و ذخیره سازی هیدروژن  می باشد. علاوه بر این دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و کاربرد پیل­های سوختی در سیستم های مختلف و همچنین دستیابی به دانش فنی تولید هیدروژن (از روشها و منابع مختلف از جمله انرژی خورشیدی و سوختهای هیدروکربنی) از دیگر اهداف این گروه تحقیقاتی می‌باشد.