رشته های دوره کارشناسی ارشد:

  •   حشره شناسی کشاورزی

حشرات بيش از دو سوم كل موجودات زنده شناخته شده را تشكيل مي‌دهند. با توجه به اهمیتی که حشرات آفت گیاهی در از بین بردن محصولات کشاورزی دارند و خسارتی که به محصولات کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی وارد می­آورند لزوم تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب کنند و در زمینه­‌‌های شناسایی و مدیریت کنترل آفات گیاهی فعالیت کنند ضروری است. حشرهشناسي از جنبه‌هاي مختلف به مطالعه حشرات (و ساير بندپايان مانند كنه‌ها) مي‌پردازد.  گروه حشره‌شناسي كشاورزي دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با وجود شش عضو هيت علمي و آزمايشگاه‌هاي مجهز، جنبه‌هاي مختلف اين رشته را پوشش مي‌دهد.