نام و نام خانوادگی

کارشناسان حوزه پژوهش

شماره داخلی

شماره همراه

عکس

علی سالاری

دفتر ریاست پژوهشگاه

3111

 


محمدعلی شفیع آبادی

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3119

09363191761

انسیه ناظمی

کارشناس پژوهشگاه

3120

09137559886

مهین خالقی

کارشناس پژوهشگاه

3121

09132414061

 

نام و نام خانوادگی

کارگاه/آزمایشگاه

داخلی

شماره همراه

عکس

سپيده يزدان پناه

آزمايشگاه تأييد نمونه و اندازه­ گيري مشخصات خطي فيبرنوري

آزمايشگاه ليزر رنگ

3198

 


نرگس عامری

پژوهشکده علوم محیطی

و بیوتکنولوژی

3289

09139985409

مژده اسماعیل بیگی

تنوع زیستی

فیزیولوژی گیاهی

3319

09132406127

محمدعلی پورافشار

انرژی تجدیدپذیر

3162

09133871369

مریم سلاجقه

پیل سوختی و احتراق

مدیریت و بهینه سازی انرژی

سیستم های اندازه گیری انرژی

تبدیل انرژی و انرژی های تجدید پذیر

3287

09132954537

بتول لشکری

آزمایشگاه شیمی آلی و دارویی

آزمایشگاه شیمی دستگاهی

3310

09133876348

مرتضی میرزائی

آنالیز حرارتی (DTA)

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

متالورژی پودری

آنالیز لیزری ذرات پودر (PSA)

ریخته گری و انجماد

3305

09132966205

الهام سمیعی

پراکندگی نور دینامیکی(DLS)

3294

Elham.samiei56@gmail.com

محسن نمازی زادگان

آنالیز مواد

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

3249

09139416811

محسن مدرس

بیوتکنولوژی

3322

09134440024