روزانه 400هزار تومان

 

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه تبدیل انرژی و انرژی های تجدید پذیر

تجهیزات:

 1- دستگاه شبیه ساز خورشیدی

هزینه خدمات:         به ازای هر ساعت 200هزار تومان

2- سیکل تبرید جذبی

3- سیکل تبرید تراکمی

4-کلکتور خورشیدی هیت پایپ

نام کارشناس: مریم سلاجقه

شماره تماس: 03433776611- داخلی 3287

 

***********************

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه سوخت و احتراق

تجهیزات:

1- دستگاه دینامومتر و رک کنترل

2- احتراق (دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر و دستگاه خوانش هوا به سوخت)

3- راکتور چند منظوره  دوجداره

نام کارشناس: مریم سلاجقه

شماره تماس: 03433776611- داخلی 3287

هزینه خدمات:   روزانه 300هزار تومان

 

***********************

عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری  انرژی

تجهیزات:

1- دستگاه آنالیز گازهای خروجی دودکش

هزینه خدمات:   روزانه 500هزار تومان

2- دستگاه آنالیز پارامترهای محیطی

3- دستگاه دیتالاگر 16 کاناله

هزینه خدمات:   روزانه 400هزار تومان

4- آنالایزر احتراق

5-فشار سنج

6-دستگاه اندازه گیری سنسورهای محیطی

7- دوربین حرارتی

هزینه خدمات:   روزانه 400هزار تومان

8-دستگاه اندازه گیری اختلاف فشار

9-دستگاه اندازه گیری دی اکسید کربن

10- دستگاه اندازه گیری سرعت دورانی

11- دبی سنج آلتراسونیک

هزینه خدمات:   روزانه 400هزار تومان

نام کارشناس: مریم سلاجقه

شماره تماس: 03433776611- داخلی 3287

هزینه خدمات: