گروه پژوهشی فلزات، بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت پژوهشگاه که عمدتا منطبق بر نیازها و امکانات تحقیقاتی کشور و استان کرمان و استان های منطقه جنوب شرق کشور بوده است تمامی تلاشهای خود را در حوزه های زیر جهت بسط فعالیت خود و ارتقاءسطح کیفی و کمی پژوهش نموده است.

  • استخراج فلزات و تولید آلیاژهای پایه آهنی و غیر آهنی
  • بررسی وارتقاءخواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی آلیاژهای صنعتی
  • بررسی و خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی آلیاژهای تولید شده با فرایندهای متالوژیکی غیر تعادلی
  • سنتز و بررسی خواص آلیاژهای سبک
  • ساخت و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی ترکیبات بین فلزی
  • مشاوره و همکاری در اجرای پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی
  • حمایت از طرحهای صنعتی بمنظور بهره برداری از یافته های پژوهشی
  • ارائه خدمات علمی و تخصصی در بخش صنعت
  • برپایی همایشهای علمی و تخصصی
  • پروژه یابی و نیاز سنجی