بروشور معرفی

با توجه به سرمایه گذاریهای عظیم دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مواد و متالورژی و با عنایت بر تأکید برنامه های سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه بر صادرات و توسعه صنعتی در حیطه مواد و متالورژی، پژوهشکده مواد سال 1380 از تلفیق سه گروه سرامیک، فلزات و مواد نو (با تاکید بر تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری‌های نوین)  تاسیس شد. هدف اصلی این پژوهشکده انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه فناوری در جهت اولویت های ملی و فناوری های نوین در حیطه مهندسی و علم مواد در کشور می باشد. این پژوهشكده دارای 6 عضو هیئت علمی بوده و در سه سه گروه پژوهشی با عناوین زیر مشغول انجام وظایف سازمانی می باشند.

 • گروه پژوهشی سرامیک
 • گروه پژوهشی فلزات
 • گروه پژوهشی مواد نو

این پژوهشکده دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجهز برای اجرای طرح‌های کاربردی متناسب با نیازهای صنعتی و فناوری کشور و همچنین خدمت‌رسانی به صنعت استان بوده که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه آنالیز پیشرفته
 • آزمایشگاه آنالیز مواد
 • آزمایشگاه خواص مکانیکی
 • آزمایشگاه ریخته گری و انجماد
 • آزمایشگاه عملیات حرارتی
 • آزمایشگاه متالورژی پودر
 • آزمایشگاه متالوگرافی
 • آزمایشگاه شیمی

اهداف و ماموریت ها

 • انجام تحقیقات کاربردی منجر به کسب فناوری‌های مرتبط با تولید و توسعه مواد پیشرفته
 • انجام پژوهش‌های بنیادین به منظور تولید علمی که به فناوری برسد
 • ارتباط موثر با صنایع بمنظور انجام طرحهای پژوهشی تقاضا محور
 • تربیت پژوهشگران خبره، خلاق، کارآفرین و کارآمد
 • کسب فناوری‌های کلیدی موثر در پیشرفت کشور
 • تجاری‌سازی فناوری‌ها و ارائه دستاوردها به جامعه
 • توسعه منابع مالی و درآمدی پژوهشگاه
 • توسعه بازار و تجاری سازی فناوری‌ها
 • توانمندسازی سرمایه‌های انسانی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی