رئيس دانشگاه

رئيس شورا

دكتر حسين محبي

رئيس پژوهشگاه

نايب رئيس شورا

دكتر امين باقي زاده

معاون پژوهشي پژوهشگاه

دبير شورا

دكتر هادي بيت الهي

مدير امور پژوهشي

عضو شورا

دكتر حكيمه علومي

معاون اداري و مالي

عضو شورا

دكتر روح اله فدايي نژاد

معاون دانشجويي و فرهنگي

عضو شورا

دكتر فرشيد كي نيا

معاون آموزشي

عضو شورا

دكتر علي نگارستاني

عضو هيات علمي صاحب نظر

عضو شورا

دكترمحمد مهدي يعقوبي

عضو هيات علمي صاحب نظر

عضو شورا

دكتر حسين وحيدي

رئيس پژوهشكده علوم محيطي،

عضو شورا

دكتر مهدي هنرمند

رئيس دانشكده علوم و فناوري هاي نوين

عضو شورا

دكتر مينا جمشيدي

رئيس حراست

عضو شورا

دكتر محمد رضا رضايي رايني نژاد

كارشناس ايمني، حفاظت فني و بهداشت حرفه اي

عضو شورا

مهندس محسن نمازي زادگان