• گسترش علم و مهندسي فوتونيك
 •  ساخت، توسعه و مطالعات بر روي ليزرهاي مختلف با طول موج و توان هاي متفاوت و بکارگيري ليزرهاي ساخته شده و خريداري شده در طرح هاي مختلف
 •  مطالعه و توسعه پايه اي در اپتيک کوانتومي
 •  مطالعه و توسعه فيزيک نيمه هادي در جهت مطالعه انواع ليزرهاي نيمه هادي و ساخت آنها و همچنين مطالعه برروي آشکار سازهاي نيمه هادي
 •  مطالعه و ساخت فيبرنوري و بررسي کاربردهاي فيبر در جهت رفع مشکلات مخابراتي کشور
 •  مطالعه و پژوهش در زمينه نانوفوتونيک به منظور رسيدن به تکنولوژي قطعات ديجيتالي فوتوني و نهايتاً پردازنده هاي فوتونيکي
 •  تربيت نيروي متخصص در زمينه هاي فعاليت پژوهشكده
 • فراهم آوردن زمینه های علمی تا بتوان فعالیت های تحقیقاتی را در تعریف وسیع فوتونیک - از کار فیزیکی پایه بر روی لیزرها تا محاسبات کوانتومی و نانوساختارهای فوتونی انجام داد.
 • همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی وپژوهشگران داخل وخارج از کشور در زمینه فعالیت‌های پژوهشکده.
 • کمک به گسترش به‌کارگیری فناوری‌های حوزه فوتونیک در کشور، توسط ارتباط فعال با دانشگاه‌ها، صنعت و نهادهای مربوطه.
 • تولید دانش وفناوری در جهت توسعه پایدار اقتصادی برای رقابت در عرصه‌های ملی و بین المللی.
 • تحقیقات راهبردی در خصوص دانش و فناوری‌های نوین که منجر به طراحی و ساخت ابزارهای جدید و بهینه‌سازی و یا کاربردی نمودن آنها می‌شود