- امکانات پژوهشکده

امکانات موجود در پژوهشکده انرژی به طور خلاصه شامل آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه و مرکز رایانه می‌باشد.

1-5-1- آزمایشگاه‌ها و پایلوتها

 آزمایشگاه‌ها

 • آزمایشگاه مدیریت و بهینه‌سازی انرژی
 • آزمایشگاه اندازه گیری سیستم‌های انرژی
 • آزمایشگاه تبدیل انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر
 • آزمایشگاه انرژی خورشیدی وتبدیل انرژی
 • آزمایشگاه سوخت، احتراق و موتور (در حال تکمیل)
 • آزمایشگاه پیل سوختی و هیدرژن (در حال تکمیل)
 •  آزمایشگاه بیو انرژی (در شرف راه اندازی)

پایلوتها:

 • پایلوت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه (10 کیلووات) مجهز به سامانه پایش و ثبت بروز اطلاعات نیروگاه

 خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه‌ها

 • آنالیز و ممیزی انرژی در صنعت و ساختمان
 • ارزیابی مولدهای انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید
 • اندازه گیری پارامترهای محیطی مورد نیاز در مدیریت انرژی الکتریکی
 • جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات دستگاه‌های اندازه گیری و تحلیل نتایج آزمایشگاهی
 • مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی
 • آنالیز احتراق و اندازه گیری آلاینده‌های احتراق صنعتی
 • اندازه گیری پارامترهای سرعت، فشار، رطوبت و دما در کانال‌های هوارسانی و محیط
 • اندازه گیری مشخصات سوخت‌های مایع شامل ویسکوزیته، ارزش حرارتی و ...
 • مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های انرژی شامل انرژی‌های تجدیدپذیر با نرم افزارهای موجود
 • آنالیز فرایند احتراق و اندازه گیری پارامترهای عملکرد در موتورهای احتراق داخلی و کوره‌های صنعتی

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)