1-       مطالعات مربوط به پتانسیل سنجی و امکان سنجی بکار‌گیری انواع انرژی‌‌های تجدید پذیر

2- بررسی روشهای کاهش آلاینده های زیست محیطی از طریق بهینه سازی سیستمهای مبدل انرژی احتراقی، بویلرها و مشعلها

3- مدلسازی، طراحی و ساخت سیستمهای تبدیل و بازیافت انرژی در بخشهای مختلف صنعت و ساختمان

4- مطالعات فنی و اقتصادی بکارگیری انواع سیستمهای تبدیل انرژی اعم از ساده و ترکیبی و روشهای ذخیره سازی انرژی

5-بررسی چگونگی استفاده از سوختهای جایگزین(زیستی و تجدیدپذیر) به جای سوختهای فسیلی

6-  کارگیری سیستمهای پیشرفته تبدیل انرژی از جمله سیستمهای هیبرید و تولید انرژی پراکنده برای تأمین انرژی حرارتی و الکتریکی