گروه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی

  • رشته مهندسی انرژی­های تجدیدپذیر
  • رشته مهندسی سیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی
  • مهندسی سیستم های انرژی-انرژی و محیط زیست

گروه مدیریت و بهینه‌سازی انرژی

  • برنامه­ریزی و مدیریت سیستم­های انرژی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)