عنوان همایش  و سخنرانی های علمی

تاريخ برگزاری

سمینار سیستم های تولید همزمان حرارت و الکتریسیته" (CHP) با حضور یک شرکت فرانسوی

دی ماه 1389

سمینار انرژی های تجدید پذیر با حضور یکی از اساتید دانشگاه British Colombia

مهر ماه 1389

اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک

4 و 5 اسفند ماه 1389

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

21و 22 تیرماه 1391

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

16و 17تیرماه 1392

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

4و5 تیرماه 1393

پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

4و 5 اسفند ماه 1395

کارگاه مدیریت مصرف برق صنایع و اجرای آزمایشی آن برای یک واحد صنعتی نمونه در سطح منطقه جنوب شرق کشور

29 تا 30 تیرماه 1384

کارگاه انرژی های تجدید پذیر

6 و 7 دی ماه 1385

کارگاه آموزشی نرم افزار windpro

3 و 4 آذر ماه 1392

کارگاه آموزشی نرم افزار Trnsys

3 و 4 آذر ماه 1392

کارگاه آموزشی windpro

16 و 17و 18 اسفند ماه 1395


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)