رشته های مقطع کارشناسی ارشد

  • مدیریت انرژی
  • مهندسی انرژی های تجدید پذیر
  • سیستم های انرژی-گرایش فن آوری انرژی
  • سیستم های انرژی-گرایش انرژی و محیط زیست

رشته های مقطع دکتری

  • مهندسی برق (قدرت)
  • مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)